Ke stažení

Zde si můžete přehledně(ji) vybrat gramatiku, jsou zde i popisy a aktuální verze dokumentů ke stažení.
Pokud se Vám stránky líbí a gramatika Vám pomáhá, podpořte nás kliknutím na Google+ nebo Facebook.

Anglická gramatika ke stažení

 • Kartičky na nepravidelná slovesa 33-48 Anglická gramatika.pdf   26 kB – 27. 5. 2013 11:22, Jiri Kubes (v.2)
  ‎3. OBOUSTRANNÉ KARTIČKY S NEPRAVIDELNÝMI SLOVESY k vytištění - na této dvoustraně najdete nepravidená slovesa: svítit, zapáchat, zavřít, přísahat, nadávat, sedět, houpat se, čichat, vonět, trhat, spelovat, hláskovat, házet, plivat, vzbudit, (roz)prostřít, roztáhnout, vyhrát, krást, vzbudit (se)‎
 • Kartičky na nepravidelná slovesa 17-32 Anglická gramatika.pdf   26 kB – 27. 5. 2013 11:02, Jiri Kubes (v.2)
  ‎2. OBOUSTRANNÉ KARTIČKY S NEPRAVIDELNÝMI SLOVESY k vytištění - na této dvoustraně najdete nepravidená slovesa: mít, dělat (vyrábět), uhodit, zasáhnout, mýlit se, vybrat si, platit, musím, přestavět, klečet, zvonit, vést, řezat pilou, nechat, opustit, hledat, vyhledávat, ležet, položit, postavit ‎
 • Kartičky na nepravidelná slovesa 1-16 Anglická gramatika.pdf   26 kB – 27. 5. 2013 11:02, Jiri Kubes (v.2)
  ‎1. OBOUSTRANNÉ KARTIČKY S NEPRAVIDELNÝMI SLOVESY k vytištění - na této dvoustraně najdete nepravidená slovesa: povstat, jednat (s někým), nosit, roditkreslit, táhnout, začít, řídit, vázat, krmit, vanout, foukat, najít, stavět, postavit, před(po)vídat, koupit, mrznout, stát (cena), jít, dojít (dostat se někam)  ‎
 • Nepravidelná slovesa - Anglická slovesa v minulém čase.pdf   91 kB – 6. 11. 2012 23:56, Jiri Kubes (v.2)
  ‎NEPRAVIDELNÁ SLOVESA ANGLICKÁ - Nepravidelná slovesa řazená dle anglických názvů - snadné vyhledávání‎
 • AJ časy přehled.pdf   426 kB – 6. 11. 2012 23:56, Jiri Kubes (v.2)
  ‎PŘEHLED ČASŮ ANGLICKÉ GRAMATIKY tak, jak jej probíráme v pomaturitním studiu na Jazykovka.com. Vytvořila Monika S.‎
 • Anglicka-gramatika-karticky-mit.pdf   19 kB – 6. 11. 2012 23:58, Jiri Kubes (v.2)
  ‎KARTIČKY - SLOVESO MÍT - soubor stáhněte a vytiskněte oboustranně tak, abyste měli první dvě stránky na jednom listu a třetí a čtvrtou na listu druhém. Poté listy rozstříhejte a získáte kartičky. Formy slovesa jsou nezkrácené. ‎
 • Anglicka-gramatika-karticky-byt.pdf   17 kB – 6. 11. 2012 23:58, Jiri Kubes (v.2)
  ‎KARTIČKY - SLOVESO BÝT - soubor stáhněte a vytiskněte oboustranně tak, abyste měli první dvě stránky na jednom listu a třetí a čtvrtou na listu druhém. Poté listy rozstříhejte a získáte kartičky. Formy slovesa jsou nezkrácené. ‎
 • Slovesa mluvení - say, tell, speak, talk.pdf   172 kB – 6. 11. 2012 23:56, Jiri Kubes (v.3)
  ‎SLOVESA MLUVENÍ - to say, to speak, to talk, to tell a jejich fráze, rozdíly mezi těmito slovesy a jejich použití ‎
 • Anglická-gramatika-trpný-rod-passive-voice.pdf   127 kB – 6. 11. 2012 2:09, Jiri Kubes (v.2)
  ‎TRPNÝ ROD - PASSIVE VOICE - použití trpného rodu v anglické gramatice, příklady použití trpného rodu v angličtině, trpný rod v minulém čase, předpřítomném čase, přítomném čase, trpný rod v průběhovém čase, jak vytvořit trpný rod? Vše se dozvíte v tomto dokumentu. ‎
 • Anglická-gramatika-slovosled-ve-větě.pdf   115 kB – 6. 11. 2012 2:08, Jiri Kubes (v.2)
  ‎SLOVOSLED ANGLICKÉ VĚTY - SVOMPT - jak se řadí slovíčka v anglické větě. Podmět a přísudek anglické gramatiky. Příklady slovosledu anglické gramatiky. ‎
 • Anglická-gramatika-Přehled-časů-anglické-gramatiky.pdf   101 kB – 6. 11. 2012 23:56, Jiri Kubes (v.3)
  ‎PŘEHLED ČASŮ ANGLICKÉ GRAMATIKY - všechny časy anglické gramatiky v kladné větě, záporu i otázce - přehledná tabulka všech časů anglické gramatiky. ‎
 • Anglická-gramatika-Podminkove-vety-anglicke-English-conditionals.pdf   63 kB – 6. 11. 2012 2:08, Jiri Kubes (v.2)
  ‎PODMÍNKOVÉ VĚTY - ANGLICKÉ - English conditionals, budoucí podmínka, přítomná podmínka, minulá podmínka, obecná věta, posuny sloves v podmínkových větách. ‎
 • Anglická-gramatika-opisy-způsobových-sloves.pdf   119 kB – 6. 11. 2012 23:57, Jiri Kubes (v.3)
  ‎OPISY ZPŮSOBOVÝCH SLOVES - CAN, MAY, MUST - to be able to, to be allowed to, to have to - kdy a proč použít opis způsobového slovesa? Způsobová slovesa v minulém čase, předpřítomném a budoucím čase. ‎
 • Anglická-gramatika-Nepřímá-řeč-časová-souslednost.pdf   146 kB – 6. 11. 2012 2:06, Jiri Kubes (v.2)
  ‎NEPŘÍMÁ ŘEČ v anglické gramatice - jak vytvořit nepřímou řeč, posuny nepřímé řeči, indirect speech - reported speech, časová souslednost, proč v angličtině posouváme časy? Zde se to dovíte. ‎
 • Anglická-gramatika-anglická-frázová-slovesa-English-phrasal-verbs.pdf   122 kB – 6. 11. 2012 23:58, Jiri Kubes (v.3)
  ‎ANGLICKÁ FRÁZOVÁ SLOVESA - English phrasal verbs - slovesa s předložkami, které mění význam, přehled a vyhledávání frázových sloves ‎
 • Anglická-gramatika-infinitiv-a-gerundium-(-ing-form).pdf   130 kB – 6. 11. 2012 2:05, Jiri Kubes (v.2)
  ‎ROZDÍL MEZI INFINITIVEM A GERUNDIEM (-ing formou), kdy použít infinitiv a kdy -ing?, která slovesa se vážou s infinitivem a který s gerundiem? Zde najdete vysvětlení. ‎
Zobrazuje se 16 souborů ze stránky Anglická gramatika ke stažení.


Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: