Časová souslednost a nepřímá řeč

Časová souslednost - nepřímá řeč - časové posuny

  • v AJ čas vyjadřujeme vždy relativně vůči osobě, o které hovoříme - tedy pokud Jana včera řekla "Jsem šťastná" ("I am happy") a hovořím o tom druhý den, řeknu: Ona řekla, že byla šťastná. (NE "je" šťastná, ale "byla" protože mluvíme o ději, který se stal v minulosti (nyní už šťastná být nemusí). 
  • Tedy místo přítomného času použiji minulý (mluvím o minulosti). Podobný posun je i u dalších časů.

Přítomný čas

--->     Minulý čas

am happy.

--->     He said (that) he was happy.

play tennis.

--->     He said (that) he played tennis.

am playing tennis.

--->     He said he was playing tennis. 

Předpřítomný čas

--->     Předminulý čas 

have seen the film.

--->     He said he had seen the film.

Minulý čas

--->     Předminulý čas 

played tennis.

--->     He said he had played tennis.

Budoucí čas

--->     Podmiňovací způsob 

will come.

--->     He said he would come.

Chystat se (přítomný čas)

--->     Chystat se (minulý čas)

am going to come.

--->     He said he was going to come.

Způsobová slovesa

--->     Podmiňovací způsob

can come.

--->     He said he could come.

am able to come.

--->      He said he was able to come.

may come.

--->     He said he might come.

Podmiňovací způsob

--->     Nemění se!

couldwouldshouldmight

--->     Nemění se! (není kam posouvat)

Příslovečná určení času, místa...

--->     Relativně vůči osobě, místu

now (nyní)

--->     then, at that moment (tehdy)

here (zde)

--->     there (tam)

yesterday (včera)

--->     the day before (den předtím)

--->     the previous day (předchozí den)

tomorrow (zítra)

--->     the following day (následující den)

this year (letos)

--->     that year (ten rok)

last year (minulý rok)

--->     the previous year (předchozí rok)

ago (před - do minulosti)

--->     before (před - v minulosti)

since (od minulosti)

--->     from (od - v minulosti)

Obecné pravdy

--->     Obecné pravdy se nemění

The sky is blue.

--->     He said the sky is blue.

 Zvláštnosti, poznámky, chytáky, atd.

  • Obecné pravdy se nemění: Krávy jí trávu. = Cows eat grass. - toto je pravda nezávisle na čase, proto nedochází k časovému posunu, tedy: He said cows eat grass.

Život je těžký. = Life is hard. - obecné tvrzení - neměníme, tedy He said life is hard.

(život je obecně těžký, ať je prožíván kdykoliv)

Můj život je těžký. = My life is hard. - není obecné tvrzení, tedy He said his life was hard

(jeho život byl těžký v tu dobu, kdy to říkal / kdy žil - v minulosti a ve vztahu k jeho životu, ne životu obecně)


Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: