Opisy způsobových sloves

ZPŮSOBOVÁ SLOVESA + jejich opisy

Způsobová slovesa (can, may, must) se používají pouze v přítomných časech, v ostatních případech použijeme opisy způsobových sloves. 
  • Místo "já mohu přijít" řeknete "jsem schopen přijít".
  • Opisy lze použít i v přítomném čase s významem opisu.
  • Výjimku tvoří sloveso can, které má vlastní formu v minulém čase could (pozor, could může znamenat imohl, -a, -li... ale i podmiňovací mohl by, bys, bych...

Přehled opisů modálních sloves: 

Způsobové sloveso:

Opis slovesa:

Příklad:

CAN

(moci, uměti)

to be able to

být schopen

Budu moci přijít.

I will be able to come.

MAY

(smět, možná)

to be allowed to

být (mít) dovoleno

Směl jsem hrát tenis.

I was allowed to play tennis.

MUST

(muset)

to have to

mít povinnost (=muset)

Musel jsem hrát tenis.

I had to play tennis.

Příklady užití opisů způsobových sloves:

Čas v AJ:

CAN (moci, uměti)

MAY (smět, možná)

MUST (muset) 

přítomný

čas

Mohu (umím) hrát tenis.

I can play tennis.

I am able to play tennis.

Smím hrát tenis.

I may play tennis.

I am allowed to play tennis.

Musím hrát tenis.

I must play tennis.

I have to play tennis.

minulý

čas

Mohl (uměl) jsem hrát tenis.

I could play tennis.

I was able to play tennis.

Směl jsem hrát tenis.

I was allowed to play tennis.

Musel jsem hrát tenis.

I had to play tennis.

předpřítomný

čas

Dosud jsem mohl (uměl) hrát tenis.

I have been able to play tennis.

Dosud jsem směl hrát tenis.

I have been allowed to play tennis.

Dosud jsem musel hrát tenis.

I have had to play tennis.

budoucí

čas

Budu moci (umět) hrát tenis.

I will be able to play tennis.

Budu smět hrát tenis.

I will be allowed to play tennis.

Budu muset hrát tenis.

I will have to play tennis.


Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: