Trpný rod - passive voice

TRPNÝ ROD - být uklizený - to be cleaned

  • Trpný rod se používá v angličtině podobně jako v češtině, ale mnohem častěji. Nebojte se trpný rod používat!

             (to) BE                    +               CLEANED

                BÝT                      +                UKLIZENÝ

              infinitiv                  +               3. tvar slovesa (příčestí trpné)

Trpný rod dále můžeme upravit do jiného času:

Přítomný čas průběhový vytváříme:  Podmět + být + -ing forma

PODMĚT                 BÝT                -ING forma

The room                is                 being cleaned  (ke slovesu be cleaned přidáme -ing)

Trpný rod se často používá v různých časech:

přítomný čas prostý

    pokoj je (obvykle) uklízen

        the room is cleaned

přítomný čas průběhový

    pokoj je (nyní) uklízen

        the room is being cleaned

minulý čas prostý

    pokoj byl (obvykle) uklízen

        the room was cleaned

předpřítomný čas prostý

    můj pokoj byl uklizen

        my room has been cleaned

budoucí čas prostý

    bude to uklizeno

        it will be cleaned

Zvláštnosti, poznámky, chytáky, atd.

  • Česky většinou používáme zvratnou formu (pokoj se uklízí), nebo nevyjádřené zástupné zájmeno oni(pokoj uklízí každý den), poměrně málo trpný rod (pokoj je uklízen) - v angličtině použijte trpný rod ! 
  • v trpném rodě se ruší některá pravidla, například používáme -to před let a make. 

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: