Podmiňovací způsob - could, would, should

Could-would-should-podminovaci-zpusob

Anglický podmiňovací způsob

Máme několik možností podmínit větu, například:
 • Šel bych - would
 • Mohl bych jít - could
 • Měl bych jít - should
Podmiňovací způsob vytváří otázku otočením slovosledu a zápor záporkou "not".
Podmiňovací způsob má vždy stejný tvar - nemění se v 3.osobě jednotného čísla.


By, bych, bychom, bys...

 • Šel bych domů. - I would go home.
 • Šla by na nákup? - Would she go shopping?
 • Nikdy bych to neudělal. - I would never do it.

Mohl by, mohl bych, mohli bychom, mohl bys...

 • Mohl bych jít domů. - I could go home.
 • Mohla by jít na nákup? - Could she go shopping?
 • Nikdy bych to nemohl udělat. - I could never do it.
POZOR, could má více významů, také mohl - minulý čas od moci, uměti (can).

Měl by, měl bych, měli bychom, měl bys...

 • Měl bych jít domů. - I should go home.
 • Měla by jít na nákup? - Should she go shopping?
 • Nikdy bych to neměl udělat. - I should never do it.

Podobná anglická gramatika


Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: