Sloveso MÍT - verb to HAVE GOT

Sloveso MÍT - verb to HAVE GOT
 • Sloveso mít se používá stejně jako v češtině ve významu mít/vlastnit
 • Tvar slovesa by měl na konci mít částici got (viz konec stránky) - I have got, you have got,...
 • V angličtině se sloveso mít používá také jako tzv. pomocné sloveso při tvorbě předpřítomného a předminulého (ale i předbudoucího) času (I have cleaned my shoes. Umyl jsem si boty. - Mám je umyté.) Zde již není význam mít/vlastnit, proto částici got v předpřítomném čase nepoužíváme.

Kladná věta

 • Kladnou větu ve významu mít/vlastnit tvoří PODMĚT + sloveso HAVE/HAS + částice GOT (o částici got na konci článku)
 Já mám. I have got.  My máme.  We have got. 
  I've got. We've got. 
 Ty máš. You have got.  Vy máte.  You have got. 
  You've got. You've got.
 On má. He has got.  Oni jsou.  They have got. 
  He's got.  They've got.
 Ona má. She has got.  
  She's got.  
 Ono má. It has got.   
  It's got.  

Záporná věta

 • Zápornou větu vytvoříme přidáním záporky not za sloveso (ale před got)
 Já nemám. I have not got.  My nemáme.  We have not got. 
 Ty nemáš. You have not got.  Vy nemáte.  You have not got. 
 On nemá. He has not got.  Oni nemají.  They have not got. 
 Ona nemá. She has not got.  
 Ono nemá. It has not got.   
 • Zkrácené formy:

 Já nemám. I haven't got.  My nemáme.  We haven't got. 
 Ty nemáš. You haven't got.  Vy nemáte.  You haven't got. 
 On nemá. He hasn't got.  Oni nemají.  They haven't got. 
 Ona nemá. She hasn't got.  
 Ono nemá. It hasn't got.   

Jak vytvořit otázku:

 • Otázku v angličtině vytváříme otočením slovosledu Podmět x Přísudek na Přísudek x Podmět
 • (Já) mám. = I have got.    Mám (já)? = Have I got? 
  • Všimněte si, že v češtině nemusíme vyjadřovat podmět, v angličtině MUSÍME VŽDY !
  • POZOR ! Got zůstává na svém místě, otáčí se pouze pokud je spřažené se slovesem (obvykle pouze v záporu)
 Mám? Have I got?  Máme?  Have we got? 
 Máš? Have you got? Máte? Have you got?
 Má? (ona) has she got?  Mají?  Have they got? 
 Má? (on) Has he hot?  
 Má? (to) Has it got?   

  Poznámky a chytáky:

  • Nezapomeňte, že anglické  - I je velké písmeno "i" vždycky, i uprostřed věty
  • V češtině nemusíme vyjadřovat podmět, v angličtině MUSÍME VŽDY podmět vyjádřit. V češtině je to odvoditelné ze slovesa byl=on, byla=ona, atd... 
  • GOT - jak vznikla částice GOT a proč ji musíme používat? 
   • Částice got vznikla z významu mít = vlastnit (pokud něco mám, někdo mi to dal) - tedy "Mám dáno" - "I have got" - to je vlastně forma předpřítomného času, ze které se stal čistý přítomný čas
   • Jelikož se sloveso have používá i v dalších časech (třeba předpřítomný čas), pro význam mít/vlastnit používáme částici got.
   • Dále pokud sloveso zkrátíme v třetí osobě (on, ona, ono) tak je shodné jako zkrácené sloveso být.
    • He's at home. - On je doma. - zde je zkráceno He is at home.
    • He's got a home. - On  domov. - díky got víme, že se jedná o He has got a home.

  Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: