Sloveso BÝT - verb to BE

Sloveso BÝT - to BE

 • Sloveso být se používá v angličtině stejně jako v češtině a navíc k tomu se používá pro tvorbu jiných časů, například všech průběhových (am sitting - Já sedím (já jsem sedící) - přítomný průběhový čas), nebo v trpných rodech (It is made from wood - je to vyrobeno ze dřeva)
 • Sloveso být je tedy jak slovesem BÝT tak i tzv. pomocným slovesem pro tvorbu jiných časů, vidů, rodů
 Já jsem. I am.  My jsme.  We are. 
 Ty jsi. You are.  Vy jste.  You are. 
 On je. He is.  Oni jsou.  They are. 
 Ona je. She is.  
 Ono je. It is.   

Záporná věta slovesa být - to be

 • Zápornou větu vytvoříme přidáním záporky not za sloveso, případně můžeme sloveso tzv. zkrátit
 Já nejsem. I am not.  My nejsme.  We are not. 
 Ty nejsi. You are not.  Vy nejste.  You are not. 
 On není. He is not.  Oni jsou.  They are not. 
 Ona není. She is not.  
 Ono není. It is not.   
 • Zkrácené formy - jsou (krom osoby ) dvě možnosti - spojit podmět se slovesem nebo sloveso se záporkou:
 Já nejsem. I'm not.  My nejsme.  We're not. 
    We aren't.
 Ty nejsi. You're not.  Vy nejste.  You're not. 
  You aren't.  You aren't.
 On není. He's not.  Oni jsou.  They're not. 
  He isn't.  They aren't.
 Ona není. She's not.  
  She isn't.
 
 Ono není. It's not.   
  It isn't.  

Jak vytvořit otázku slovesa být - to be:

 • Otázku v angličtině vytváříme otočením slovosledu Podmět x Přísudek na Přísudek x Podmět
 • (Já) jsem. = I am.    Jsem (já)? = Am I? (všimněte si, že v češtině nemusíme vyjadřovat podmět, v angličtině MUSÍME VŽDY podmět vyjádřit)
 Jsem? Am I?  Jsme?  Are we? 
 Jsi? Are you? Jste? Are you?
 Je? (ona) Is she?  Jsou?  Are they? 
 Je? (on) Is he?  
 Je? (to) Is it?   

  Poznámky a chytáky:

  • Nezapomeňte, že anglické  - I je velké písmeno "i" vždycky, i uprostřed věty
  • V češtině nemusíme vyjadřovat podmět, v angličtině MUSÍME VŽDY podmět vyjádřit. V češtině je to odvoditelné ze slovesa byl=on, byla=ona, atd... U slovesa být je v angličtině několik forem (am, is, are) u dalších sloves se kromě 3. os.j.č. v prostém čase přítomném vůbec nemění.

  Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: