Budoucí časy anglické gramatiky

Will a vyjádření budoucnosti

 • Will - čistá budoucnost - bez zabarvení tak, jako mají další významy
  • I will be 20. - Bude mi dvacet. - obecné informace o budoucnosti
  • (nevyjadřuje chystání se, neodvratitelnost ani možnost, pravděpodobnost...)
 • Vyjádření budoucnosti - další nejsou čisté budoucí časy, ale fráze, které budoucnost vyjadřují:
  • (to) be going to - chystat se
  • přítomný průběhový čas
  • způsobová slovesa

Čistá - obecná budoucnost

 • Slovíčko will je vlastně jenom částice, která označuje budoucí čas, ale nepřekládá se
 • Pozor, will znamená budoucnost, ale není to sloveso budu, bude... (v češtině vyjádříte slovesem být, nebo slovesem v budoucnosti - budu plavat, nebo poplavu)
 • Podmět + will + sloveso konání nebo ve stejném významu:
 • Podmět + vyjádření budoucnosti (will) + přísudek
 • Přísudek je buď prostý, nebo průběhový, tedy: swim nebo be swimming

Prostý čas budoucí:

 • I + will + swim. = Já poplavu. zaplavu si. - stane se to, tedy prostý čas

Průběhový čas budoucí:

 • I + will + be swimming. = Budu plavat. (Budu plavající) - bude to probíhat, tedy průběhový čas

Vyjádření budoucnosti - mluvení o budoucnosti

 • (to) be going to - chystat se, mít v plánu, být neodvratitelný
  • Vyjadřuje plán něco udělat tak, jako v ČJ
  • Chystám se letět do USA. - I am going to fly to the US.
  • Polička (určitě, neodvratitelně) spadne. - The shelf is going to fall.
 • přítomný průběhový čas - stejně jako v ČJ - budoucnost je naprosto jistá, natolik, že ji mohu popsat přítomným časem. Stejně jako v ČJ - Zítra jdu do kina, vím co dávají, mám lístky a je to jisté.
  • Zítra letím do USA. - Tomorrow I am flying to the US.
 • způsobová slovesa - can, may, must a deriváty
  • Obdobně jako v ČJ:
   • Možná přijdu. - I may come.
   • On může zítra přijít. - He can come tomorrow.
   • Ona musí přijít zítra. - She must come tomorrow.

Zvláštnosti, poznámky, chytáky, atd.

 • Pozor na význam "budu" - obvykle nemá v ČJ význam, jen určuje osobu.
  • Budu plavat. = Poplavu. - význam je stejný, v prvním případě je použito sloveso "budu" v druhém ne, ale význam se nemění
  • Je potřeba se držet logiky stavby věty - slovosledu anglické gramatiky - Podmět + Přísudek
  • Tedy: I will + sloveso. = Já (budoucí čas) + sloveso konání.
  • I will go to the cinema. = (Já) půjdu do kina. - prostý čas
  • I will be playing tennis. = (Já) budu hrát tenis.- průběhový čas