Osobní zájmena anglická

Osobní zájmena anglická

  • V angličtině se používají osobní zájmena stejně jako v češtině, ale s tou výjimkou, že pokud podmětem, vyjádřeno být musí.
  • Například Byla tam (ona). - She was there. - She je podmětem, musí být vyjádřeno. V ČJ zájmeno Ona vyjádřeno být nemusí (poznáme to ze slovesa byla)
  • Zájmeno já = I je písmeno i, ale VŽDY SE PÍŠE VELKÝM PÍSMENEM
  • Všimněte si, že ty a vy je vždy you - tedy v angličtině se nevyká, ani netyká - mají jednu stejnou formu (pokud byste chtěli obdobu vykání a tykání v angličtině, docílíte toho v rozhovoru oslovením buď příjmením - vykání, nebo jménem - tykání)

Přehled osobních zájmen v angličtině

Osobní zájmena - anglická gramatika ke stažení

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: