Opisy způsobových sloves

ZPŮSOBOVÁ SLOVESA + jejich opisy

Způsobová slovesa (can, may, must) se používají pouze v přítomných časech, v ostatních případech použijeme opisy způsobových sloves.

  • Místo "já mohu přijít" řeknete "jsem schopen přijít".
  • Opisy lze použít i v přítomném čase s významem opisu.
  • Výjimku tvoří sloveso can, které má vlastní formu v minulém čase could (pozor, could může znamenat imohl, -a, -li... ale i podmiňovací mohl by, bys, bych...

Přehled opisů modálních sloves:

Příklady užití opisů způsobových sloves: