Prostý čas minulý

Jak se tvoří minulý čas prostý?

 • Podmět + sloveso (v minulém čase - obvykle vytvoříme koncovkou -ed, ale jsou i slovesa s nepravidelnými tvary minulého času)
 • Hrával jsem si zde. (Já hrával zde.) - obvykle, často, pravidelně... = I played here.
 • Sedával tam. (On sedával tam) - obvykle, často, pravidelně... = He sat there. (sat je nepravidelný tvar slovesa sit v minulém čase)
 • Minulý čas prostý používáme pro děje, které se staly opakovaně, často, někdy, jednou... ale NE ZROVNA V TU CHVÍLI !
 • V minulém čase již nerozlišujeme třetí osobu jednotného čísla, tedy už nepřidáváme -s k on, ona, ono.

Jak se tvoří zápor v minulém čase prostém?

 • Zápor vytváříme obecně záporkou not k pomocnému slovesu, tedy zde ke slovesu did (did je tvar slovesa do v minulém čase).
 • Jelikož v anglické gramatice může být pouze jeden zápor a jednou vyjádřená minulost, musíme dávat pozor, abychom do věty zápor či minulost nedali dvakrát.
 • Pomocné sloveso did se používá pro tvorbu otázky a záporu. Při záporu se k němu váže záporka not.
  • Sloveso did nemá dva různé tvary jako v čase přítomném, POUZE do.
 • Hrál jsem (Já hrával) tady. - I played here.
  • minulý čas je vyjádřen koncovkou -ed
 • Nehrával jsem (Já nehrával) tady. - I did not play here.
  • minulý čas je vyjádřen slovesem did, tedy koncovku -ed již nepřidáváme.
 • Neseděl (nesedával) tady. - He did not sit here.
  • tvar did not se dá zkrátit na didn't
  • všimněme si, že tvar slovesa did se již v minulém čase nemění ve třetí osobě jednotného čísla

Jak se tvoří otázka v minulém čase prostém?

 • Otázku vytváříme obecně otočením slovosledu Podmětu a Přísudku (pomocného slovesa did), jelikož ale v oznamovací větě toto pomocné sloveso nemáme, musíme ho tam na tvorbu otázky vložit
 • Hrál jsem (Já hrával) tady. - I played here. (lze pro účel tvorby otázky přepsat jako: I did play here. - jinak tuto nepoužívejte jako minulý čas)
  • pomocné sloveso did v závorce zde ukazujeme, aby bylo jasné, jak došlo k vytvoření otázky otočením did s podmětem I. V této formě má význam důrazu.
 • Oznamovací věta: I did play here. - forma pouze pro účel tvorby min. č., jinak: I played here.
 • Otázka: Hrál jsem (Hrával já) tady? - Did I play here? - všimněte si, že otáčíme pouze pomocné sloveso did, ne celý přísudek.

Zvláštnosti, poznámky, chytáky, atd.

 • Já jsem byl. = Já byl. - slovíčko "jsem" je v češtině navíc (nelogicky) a do angličtiny ho nepřekládáme, musíme si uvědomit, o jaký čas jde, a ten použít
  • Já jsem psal. = Psal jsem. = minulý čas
  • Já jsem doma. = Jsem doma. = přítomný čas
 • Při výuce se soustřeďte na jednotlivé časy, pokud se budete snažit naučit vše najednou, lehce se v tom ztratíte.
 • Vždy mějte po ruce přehled časů anglické gramatiky - jsou tam všechny časy ve všech formách. Podle sloupce a řádku vždy najdete vzor pro tvorbu potřebného času.

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: