Trpný rod - passive voice

TRPNÝ ROD - být uklizený - to be cleaned

  • Trpný rod se používá v angličtině podobně jako v češtině, ale mnohem častěji. Nebojte se trpný rod používat!

(to) BE + CLEANED

BÝT + UKLIZENÝ

infinitiv + 3. tvar slovesa (příčestí trpné)

Trpný rod dále můžeme upravit do jiného času:

Přítomný čas průběhový vytváříme: Podmět + být + -ing forma

PODMĚT BÝT -ING forma

The room is being cleaned (ke slovesu be cleaned přidáme -ing)

Trpný rod se často používá v různých časech:

Zvláštnosti, poznámky, chytáky, atd.

  • Česky většinou používáme zvratnou formu (pokoj se uklízí), nebo nevyjádřené zástupné zájmeno oni(pokoj uklízí každý den), poměrně málo trpný rod (pokoj je uklízen) - v angličtině použijte trpný rod !
  • v trpném rodě se ruší některá pravidla, například používáme -to před let a make.

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: