Průběhový čas minulý

Jak se tvoří minulý čas průběhový?

 • Podmět + sloveso být (v minulém čase) + sloveso činnosti s koncovkou -ing
 • Já + byl + sedící ( = já seděl )
 • I was sitting.
 • Minulý čas průběhový používáme pro děje, které v minulosti zrovna probíhaly.
 • Další informace o slovese být

Jak se tvoří zápor v minulém čase průběhovém?

 • Zápor vytváříme obecně záporkou not k pomocnému slovesu, tedy zde ke slovesu být.
 • Neseděl jsem. (Já nebyl sedící) = I was not sitting.
 • Další informace o slovese být v záporu

Jak se tvoří otázka v minulém čase průběhovém?

 • Otázky se obecně vytváří otočením slovosledu Podmětu a Přísudku
 • Tedy Sedím. (Já jsem sedící.) převedeme na Sedím? (Jsem já sedící?)
 • Oznamovací věta: Já jsem sedící. - I am sitting.
 • Otázka: Jsem já sedící? - Am I sitting?

Zvláštnosti, poznámky, chytáky, atd.

 • Já jsem byl. = Já byl. - slovíčko "jsem" je v češtině navíc (nelogicky) a do angličtiny ho nepřekládáme, musíme si uvědomit, o jaký čas jde, a ten použít
  • Já jsem psal. = Psal jsem. = minulý čas
  • Já jsem doma. = Jsem doma. = přítomný čas
 • Při výuce se soustřeďte na jednotlivé časy, pokud se budete snažit naučit vše najednou, lehce se v tom ztratíte.
 • Vždy mějte po ruce přehled časů anglické gramatiky - jsou tam všechny časy ve všech formách. Podle sloupce a řádku vždy najdete vzor pro tvorbu potřebného času.

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: