Dělat - to make vs. to do

Rozdíl mezi (to) make a (to) do

 • Sloveso dělat je v češtině vícevýznamové - můžete něco dělat (ve smyslu vytvářet) nebo něco dělat (ve smyslu provádět)

to MAKE - dělat, vytvářet, vyrábět

 • Sloveso (to) make použijeme pro vyjádření slovesa dělat ve významu vytvářet něco, vyrábět něco
 • to make a promise - udělat slib, vytvořit jej
 • to make a list - udělat, vytvořit seznam
 • to make a mistake - udělat chybu, vytvořit chybu
 • původně to neexistovalo (slib, seznam, chyba) a vy jste ho vytvořili

to DO - dělat, provádět, konat

 • Sloveso (to) do použijeme pro vyjádření slovesa dělat ve významu provádět, konat (předem připravenou aktivitu, nic nevytváříme)
 • to do homework - dělat domácí úkol - my jej plníme, nevytváříme domácí úkol (to dělá učitel)
 • to do a course - dělat kurz, docházet na kurz
 • to do sb. a favour - dělat někomu laskavost
 • někdo to připravil/stanovil (úkol, kurz, laskavost) a vy to jen provádíte, splňujete, konáte

Zvláštnosti, poznámky, chytáky, atd.

 • Jak přeložit "Co děláš?"
 • What are you making? - Co děláš? Co vytváříš? Co vyrábíš?
 • What are you doing? - Co děláš? Co provádíš? Co plníš za úkol?

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: