Frázová slovesa - anglická

Anglická frázová slovesa:

  • Tato slovesa berte spíše jako fráze, než jako samostatná slovesa, velmi často mají význam pouze s předložkou, která u nich stojí a pokud předložku změníme, může sloveso naprosto změnit svůj význam.
  • Příkladem může být look after - hlídat, look up - vyhledat, look round - rozhlédnout se, look out for - vyhlížet. Význam slovesa je stále ve smyslu "dívat se", ale mění se význam (často podobně podle významu předpony v češtině).
  • Níže je přehled některých frázových sloves. která se často používají, jinak existují celé slovníky frázových sloves.
  • Pokud nechcete hledat sloveso v seznamu, zkuste vyhledávání vpravo nahoře.
Anglická frázová slovesa - English phrasal verbs