Prostý čas přítomný

Jak se tvoří přítomný čas prostý?

 • Podmět + sloveso (ve třetí osobě jednotného čísla - on, ona, ono přidáme koncovku -s)
 • Sedávám zde. (Já sedávám zde.) - obvykle, často, pravidelně... = I sit here.
 • Sedává tam. (On sedává tam) - obvykle, často, pravidelně... = He sits there.
 • Přítomný čas prostý používáme pro děje, které se dějí opakovaně, často, někdy... ale NE NYNÍ !
 • Na časové ose je prostý čas vyjádřen body/kolečky - protože se (opakovaně, ukončeně) stává:
přítomný čas prostý - anglická gramatika

Jak se tvoří zápor v přítomném čase prostém?

 • Zápor vytváříme obecně záporkou not k pomocnému slovesu, tedy zde ke slovesu do.
 • Pomocné sloveso do se používá pro tvorbu otázky a záporu. Při záporu se k němu váže záporka not.
  • Sloveso do má dva různé tvary - ve třetí osobě j.č. přidáváme -es = he, she, it does.
 • Sedím (sedávám) tady. - I sit here.
 • Nesedím (nesedávám) tady. - I do not sit here.
 • Nesedí (nesedává) tady. - He does not sit here.
  • tvar do not se dá zkrátit na don't
  • tvar does not se dá zkrátit na doesn't

Jak se tvoří otázka v přítomném čase prostém?

 • Otázku vytváříme obecně otočením slovosledu Podmětu a Přísudku (pomocného slovesa do), jelikož ale v oznamovací větě toto pomocné sloveso nemáme, musíme ho tam na tvorbu otázky vložit
  • Sloveso do má dva různé tvary - ve třetí osobě j.č. přidáváme -es = he, she, it does.
 • Sedím (sedávám) tady. - I (do) sit here. - pomocné sloveso do v závorce zde ukazujeme, aby bylo jasné, jak došlo k vytvoření otázky s do otočením s podmětem I.
 • Sedím (sedávám) tady? - Do I sit here? - všimněte si, že otáčíme pouze pomocné sloveso, ne celý Přísudek-

Zvláštnosti, poznámky, chytáky, atd.

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: