Výslovnost anglické gramatiky

Anglická gramatika má jinou výslovnost než česká

 • Některé hlásky v angličtině se čtou jinak, než v češtině - anglické "e" se čte jako české "i" atd.
 • Některé hlásky jsou v anglickém jazyce navíc
  • Například [æ], [ə], [θ], [ð], [ŋ], [w] a další
  • Tyto hlásky se v češtině nevyskytují (resp. nevyskytují jako samostatné hlásky abecedy)
 • Některé hlásky, které jsou v češtině, se nevyskytují v angličtině
  • Sami je jistě znáte - ř, ch

Výslovnost [æ]

 • Otevřené "e" - [æ] se vyslovuje jako byste chtěli vyslovit "a" a řekli "e" - něco mezi "a" a "e"
  • například: apple podobně jako "aepl" kde ae je vyslovováno najednou (ne za sebou, ale jako jedna hláska) - [æ]

Výslovnost [ə]

 • Samohláska [ə] - je vlastně i v češtině, ale není samostatnou souhláskou
  • Je slyšet jako dozvuk písmen B, C, D
  • Je slyšet když mluví nezkušený řečník a prokládá touto hláskou prázdné mezery řeči
  • Hrdelní zvuk při pomlce

Výslovnost [θ]

 • Tato hláska [θ] (spolu s [ð]) jsou jedny z nejdůležitějších a často se pletou
 • Hláska [θ] se vytvoří tak, že mírně vyplázneme jazyk a řekneme písmeno "S"
  • Zní to jako bychom si šlapali na jazyk nebo šišlali
  • Zkuste říct šiška a šlapat si na jazyk (povytáhnou jazyk ven)
  • Zní to jako bychom řekli "θiθka" - zkuste si to, jde to!!!

Výslovnost [ð]

 • Tato hláska [θ] (spolu s [θ]) jsou jedny z nejdůležitějších a často se pletou
 • Hláska [ð] se vytvoří tak, že mírně vyplázneme jazyk a řekneme písmeno "Z"
  • Zní to jako bychom si šlapali na jazyk nebo šišlali
  • Zkuste říct "zelená" a šlapat si na jazyk (povytáhnou jazyk ven)
  • Zní to jako bychom řekli "ðelená" - zkuste si to, jde to!!!

Výslovnost [ŋ]

 • Nosové "N" vytvoříme podobně jako normální "N", ale zvedneme ne špičku jazyka, ale kořen jazyka
  • Nosové "N" je například ve slově banka ("N" explicitně nevyslovujeme)

Výslovnost [w]

 • Dvojité W je v angličitně Double U - tedy dvojité U - nesmíme číst jako "v" (zuby o spodní ret)
  • Čteme v angličtině jako bychom chtěli říct "U" (našpulíme rty) a řekneme "V" (ústa zůstávají našpulená)
  • window - okno - jako bychom chtěli říct "uindou"

Poznámky a chytáky

 • [θ] a [ð] se obě shodně píší jako "th" a musíme si pamatovat, které se kde čte
  • the ("člen" anglické gramatiky) se čte [ð]
  • three (číslovka tři) se čte [θ]
 • Procvičit si je můžete střídáním a opakováním dokola [θ]-[ð]-[θ]-[ð]-[θ]-[ð]-[θ]-[ð]-[θ]-[ð]
  • prostě povytáhněte jazyk a říkejte z-s-z-s-z-s-z-s-z-s-z-s-z-s-z-s-z-s
  • nebo "zase, zase, zase, zase" a šlapejte si na jazyk
  • postavte se před zrcadlo, abyste viděli špičku jazyka
  • pokud u toho prskáte, děláte to dobře !

Podobná anglická gramatika

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními:

anglická výslovnost [æ], [ə], [θ], [ð], [ŋ], [w]