Some, Any, No - nějaký, žádný

Problematika zájmen nějaký a žádný:

 • V angličtině musíme ctít pravidlo jediného záporu ve větě, toto je důležité pro překlad, protože např. větu "Nikdo nic nemá." musíme interpretovat pouze s jedním záporem v angličtině, tedy: "Nikdo něco má." nebo "Někdo má nic." nebo "Někdo něco nemá." Z formálního hlediska není mezi těmito větami v aj rozdíl.
 • Z výše zmíněného plyne, že nějaký a žádný mohou být stejná slovíčka (vyjádříme-li zápor jinde, než ve slově žádný slovo žádný se změní v angličtině ve slovo nějaký - již nebude držet zápor)

Some, any, no:

 • SOME
  • nějaký - v kladné větě - I need some money. - Potřebuji nějaké peníze.
 • ANY
  • nějaký - v otázce - Have you got any money? - Máš nějaké peníze?
  • žádný - v záporné větě - I haven't got any money. - Nemám žádné peníze
  • jakýkoliv - v kladné větě. I need any money. - Potřebuji jakékoliv peníze. - POZOR, zde můžete dostat opravdu jakékoliv peníze, třeba i dětské, nebo cizí měnu i pětník.
 • NO
  • žádný - v kladné větě, resp. no samo drží zápor, tedy ve větě, kde není jiný zápor.

Nějaký co se týče počitatelnosti:

 • Mějme na paměti, že slovo nějaký se vyjadřuje zpravidla u jednotného čísla neurčitým členem "a"
  • a book - nějaká (nespecifikovaná) kniha vs. the book - ta kniha (o které jsme mluvili)
 • U nepočitatelných podstatných jmen jako např. písek nemůžeme neurčitý člen použít (v angličtině není jeden písek, dva písky a tudíž nerozlišíme jednotné a množné číslo) a musíme použít právě SOME
 • a book - (jedna) nějaká kniha
 • some sand - nějaký písek

Zdvořilostní otázka:

 • V některých případech se v otázce používá some místo any
  • Jedná se o zdvořilostní otázku, nebo o otázku, na kterou čekám kladnou odpověď
  • Např: Would you like some coffee? - Dal by sis kávu? (nějakou?)
  • Špatně je: Would yo like any coffee? - Dal by sis jakoukoliv kávu? (i odpornou?)
 • V takovýchto případech kdy něco nabízíme, očekáváme něco použijeme vždy SOME. Použití ANY vyjadřuje význam jakýkoliv, což ve zdvořilostní otázce není zdvořilé :-)

Zvláštnosti, poznámky, chytáky, atd.

 • Some, any, no se dají použít ve složeninách
  • somebody, something, somewhere, sometime, somehow, something, someone...
  • anybody, anything, anywhere, anytime, anyhow, anything, anyone...
  • nobody, nothing, nowhere, nothing, noone...
 • No v sobě drží zápor, další tedy ve větě být nemůže a věta je celá záporná.

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: