In case - Pro případ, že to nevíte

Post date: Aug 3, 2012 11:04:25 AM

In case = pro případ (že se něco stane) NE v případě!!!

  • Příklad: Take a map in case you get lost. = Vezmi si mapu, pro případ, že se ztratíš. (NE ...v případě, že se ztratíš. = to by nedávalo smysl)
    • Takovéto varování cestovky může být fatální. Opačně je třeba si uvědomit, že pokud chci, aby se věc stala již nyní (pro případ, aby...) musím použít in case
    • Pokud chci říct pouze: Když (pokud) se ztratíš, vezmi si mapu. = If you get lost, take a map. (Tu mapu jsem si ale musel vzít předem.)
  • in case = pro případ, že se něco stane
  • when = v případě, že se něco stane (až se to stane - a ono se to stane)
  • if = v případě, že se něco stane (pokud se to stane)
rozdíl mezi in case, when, if - pro případ, v případě