Slovesa mluvení - say, tell, speak...

Slovesa mluvení - to say, to speak, to talk, to say atd..

 • V angličtině nejsou pády tak, jak je používáme v češtině (například říct Petrovi) a proto se vazba mezi slovesem (říct) a předmětem (Petr) nedá určit z koncovky (-ovi) a musíme ji vyjádřit v aj vazbou slovesa s předmětem. Tyto fráze se liší od češtiny a je třeba se je naučit nazpaměť.
 • Některé vazby jsou s to (komu. čemu - 2. pád) jiné ne, podívejme se na ně:

Verb to say - sloveso říct, říci

 • (to) say something = říct něco
 • (to) say something to somebody = říct něco někomu
 • (to) say hello to somebody = říct ahoj někomu, pozdravit někoho, pozdravovat někoho
 • (to) say sorry = omluvit se

Verb to speak - mluvit

 • (to) speak = mluvit, promlouvat
 • (to) speak to somebody = mluvit k někomu, promlouvat k někomu
 • (to) speak with somebody = mluvit s někým, povídat si s někým

Verb to tell - říct (někomu něco), vyprávět

 • (to) tell somebody = říct někomu
 • (to) tell somebody something = říct někomu něco
 • (to) tell a story = říct (vyprávět) příběh
 • (to) tell the truth = říkat pravdu
 • (to) tell a lie = lhát

Verb to talk - vyprávět, povídat - bez předmětu

 • (to) talk = vyprávět, povídat - bez předmětu, pokud chci předmět použít:
  • vyprávět někomu = tell somebody
  • vyprávět něco někomu = tell something to somebody
  • vyprávět něco (mluvit o něčem) = talk about something
  • mluvit o něčem = to speak about something
 • (to) talk to somebody = promlouvat k někomu

Zvláštnosti, poznámky, chytáky, atd.

 • U těchto sloves doporučujeme naučit se základní vazby (výše) a aplikovat do praxe. Je těžké vymýšlet tyto fráze za běhu a bohužel malý rozdíl může být v komunikaci fatální

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: