Infinitiv vs. -Ing forma

INFINITIV (to be) vs. GERUNDIUM (-ing forma)

  • V určitých situacích budete přemýšlet, zda použijete infinitiv, nebo gerundium, například když chcete říct, že rádi hrajete tenis:

Rád hraji tenis. ---> I like to play tennis. (obecně si rád zahraji)

Mám rád hraní tenisu. ---> I like playing tennis. (baví mě to hraní, ta činnost)

  • Musíte se rozhodnout na základě významu věty, obecný nebo probíhající děj.

Některá slovesa se váží pouze s infinitivem, některá pouze s gerundium a některá s oběma

Slovesa s INFINITIVEM

  • např.: want - chtít, learn - učit se, try - zkusit, need - potřebovat

Slovesa se vyjadřují k celému uzavřenému ději - obecně chci, umím, potřebuji...

Rád si zaběhám. ---> I like to run. (ve smyslu "mám rád si zaběhat")

Slovesa s GERUNDIEM (-ing)

  • např.: enjoy - užívat si, stop - zastavit, finish - ukončit, mind - vadit

Slovesa se vyjadřují k činnosti, která se právě děje, zrovna probíhá...

Užívám si běhání. ---> I enjoy running. (ve smyslu "užívám si to běhání, tu činnost")

Slovesa s INFINITIVEM i s GERUNDIEM (-ing)

  • např.: like - mít rád, love - milovat, start - začít, begin - začít, continue - pokračovat

Slovesa se mohou vyjadřovat jak k obecnému ději, tak k činnosti, která se zrovna dějě.

Můžeme použít obě možnosti, ovšem budou mít nádech té dané možnosti, tedy buď:

I like to play tennis. (obecně rád hraji, rád si ho zahraji)

nebo

I like playing tennis. (baví mě hraní, mám rád tu činnost činnost)

Zvláštnosti, poznámky, chytáky, atd.

Stop smoking. ---> Přestaň kouřit. (Ukonči kouření) vs. Stop to smoke. ---> Zastav, aby sis zakouřil.

Looking forward to going there (ne to go) ---> těšit se jet někam / jít někam (vždy s gerundiem)