Dedukce - can, may, must

Dedukce - can, may, must

 • Způsobová (modální) slovesa se používají podobně jako v češtině pro vyjádření jistoty/nejistoty tvrzení.
 • Věta: To nemůže být pravda. = It can't be true.
  • Toto je naprosto stejné, ale v češtině se často význam této věty vyjádří spíše formulací:
   • To určitě není pravda.
 • Věta: To musí být pravda. = It must be true.
  • Toto je naprosto stejné, ale v češtině se často význam této věty vyjádří spíše formulací:
   • To je určitě pravda.

Příklad - situace:

 • Lépe je to vidět na situaci:

Jsem doma a na stole nic neleží.

Později mně manželka říká: "Nevím, kde mám kabelku, určitě jsem ji nechala na stole."

Na to já odpovím: "Na stole určitě není, díval jsem se tam."

 • v těchto bychom měli použít způsobová slovesa, tedy:
  • "musela jsem ji nechat na stole" - I must have left it on the table (předpřítomný čas)
  • "Na stole nemůže být, díval jsem se tam." It cannot be on the table..."

Přehled dedukcí can, may, must:

Určitě ano (musí to tak být) = Must be

Určitě ne (nemůže to tam být) = Can't be

Snad ano (může to tak být) = May be

Snad ne (nemusí to tak být) = May not be

Zvláštnosti, poznámky, chytáky, atd.

 • Pokud si nejste jisti, řekněte si větu v češtině se způsobovým slovesem, pokud dává věta smysl, obvykle lze použít způsobové/modální sloveso
 • Nezapomínejte přecházet na způsobová slovesa vždy, když chcete říct "určitě něco..." a vydedukovali jste to ze situace

Podobná anglická gramatika

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními:

Dedukce - must be, can't be, may be