Průběhový čas předpřítomný

Jak se tvoří předpřítomný čas průběhový?

 • Podmět + sloveso have + been (3. tvar sloves být) + sloveso činnosti s koncovkou -ing
 • I have been sitting here for an hour. - Sedím zde již hodinu (od minulosti dosud)
 • Předpřítomný čas průběhový používáme pro děje, které od minulosti dosud probíhaly/probíhají
 • Na časové ose je předpřítomný průběhový čas vyjádřený vyšrafováním - protože probíhá celou dobu:
Předpřítomný čas průběhový
 • Podmět - musí být vyjádřen
 • Sloveso have - tvoří základ předpřítomného času
 • Zbytek přísudku been sitting - vzniklo z (to) be sitting (být sedící), které jsme převedli na třetí tvar slovesa, tedy na been sitting (sitting se již nemění, -ing forma je vždy -ing forma)
 • Další informace o slovese mít.
 • Další informace o slovese být.

Jak se tvoří zápor v předpřítomném čase průběhovém?

Jak se tvoří otázka v předpřítomném čase průběhovém?

 • Otázky se obecně vytváří otočením slovosledu Podmětu a Přísudku (pomocného slovesa mít - have)
 • Tady sedím už hodinu. I have been sitting here for an hour.
 • Sedím tady už hodinu? (od minulosti dosud) - Have I been sitting here for an hour?

Zvláštnosti, poznámky, chytáky, atd.

 • Pozor, předpřítomný čas se používá i u dějů, které se nestaly - Neseděl jsem tu už rok. - od minulosti dosud
 • Při výuce se soustřeďte na jednotlivé časy, pokud se budete snažit naučit vše najednou, lehce se v tom ztratíte.
 • Vždy mějte po ruce přehled časů anglické gramatiky - jsou tam všechny časy ve všech formách. Podle sloupce a řádku vždy najdete vzor pro tvorbu potřebného času.

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: