Sloveso MÍT - verb to HAVE GOT

Sloveso MÍT - verb to HAVE GOT

 • Sloveso mít se používá stejně jako v češtině ve významu mít/vlastnit
 • Tvar slovesa by měl na konci mít částici got (viz konec stránky) - I have got, you have got,...
 • V angličtině se sloveso mít používá také jako tzv. pomocné sloveso při tvorbě předpřítomného a předminulého (ale i předbudoucího) času (I have cleaned my shoes. Umyl jsem si boty. - Mám je umyté.) Zde již není význam mít/vlastnit, proto částici got v předpřítomném čase nepoužíváme.

Kladná věta

 • Kladnou větu ve významu mít/vlastnit tvoří PODMĚT + sloveso HAVE/HAS + částice GOT (o částici got na konci článku)

Záporná věta

 • Zápornou větu vytvoříme přidáním záporky not za sloveso (ale před got)
 • Zkrácené formy:

Jak vytvořit otázku:

 • Otázku v angličtině vytváříme otočením slovosledu Podmět x Přísudek na Přísudek x Podmět
 • (Já) mám. = I have got. Mám (já)? = Have I got?
  • Všimněte si, že v češtině nemusíme vyjadřovat podmět, v angličtině MUSÍME VŽDY !
  • POZOR ! Got zůstává na svém místě, otáčí se pouze pokud je spřažené se slovesem (obvykle pouze v záporu)

Poznámky a chytáky:

 • Nezapomeňte, že anglické - I je velké písmeno "i" vždycky, i uprostřed věty
 • V češtině nemusíme vyjadřovat podmět, v angličtině MUSÍME VŽDY podmět vyjádřit. V češtině je to odvoditelné ze slovesa byl=on, byla=ona, atd...
 • GOT - jak vznikla částice GOT a proč ji musíme používat?
  • Částice got vznikla z významu mít = vlastnit (pokud něco mám, někdo mi to dal) - tedy "Mám dáno" - "I have got" - to je vlastně forma předpřítomného času, ze které se stal čistý přítomný čas
  • Jelikož se sloveso have používá i v dalších časech (třeba předpřítomný čas), pro význam mít/vlastnit používáme částici got.
  • Dále pokud sloveso zkrátíme v třetí osobě (on, ona, ono) tak je shodné jako zkrácené sloveso být.
   • He's at home. - On je doma. - zde je zkráceno He is at home.
   • He's got a home. - On domov. - díky got víme, že se jedná o He has got a home.

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: