There is - There are - Někde něco je

There is... a There are... - Někde něco je...

 • Při používání této fráze je potřeba si uvědomit, že je obrovský rozdíl, mezi formulací "Někde je něco." a "Něco je někde."
  • Kniha je na stole. (něco je někde) --> odpověď na otázku "Kde je kniha?"
  • Na stole je kniha. (někde je něco) --> odpověď na otázku "Co je na stole?"
 • Rozdíl mezi těmito větami určuje, zda použijeme frázi There is/are...
  • Kniha je na stole. (něco je někde) --> "The book is on the table."
  • Na stole je kniha. (někde je něco) --> "There is a book on the table."
 • OBECNĚ TEDY POUŽIJEME VAZBU THERE IS/ARE, KDYŽ ZAČÍNÁME VĚTU MÍSTEM, KDE VĚC JE
  • Věta tedy vypadá následovně:
  • There is a book on the table. = Tam je kniha na stole.

There is... a There are... a slovosled věty

 • Pokud používáte vazbu There is / There are, je třeba dbát slovosledu
  • Začneme: Někde je (There is...) něco (...a book...) a pak kde (...on the table.)
  • Nebo: Kde (On the table...) někde je (...there is...) a co (...a book)
   • There is a book on the table.
   • On the table there is a book.

Zvláštnosti, poznámky, chytáky, atd.

 • Pokud Vám stále dělá rozlišení mezi těmito dvěma typy vět problémy, zkuste si odpovědět česky na následující otázku celou větou:
  • Co je na tom stole? --> Na tom stole je kniha.
  • Kde je ta kniha? --> Ta kniha je na stole.
 • Pokud byste odpověděli opačně, tak v češtině nebude problém, byť bude věta krkolomná, v angličtině si toto nemůžeme dovolit.
 • Více informací o slovosledu anglické věty.

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními:

Někde něco je - there is there are