Will a vyjádření budoucnosti

Will a vyjádření budoucnosti

 • Will - čistá budoucnost - bez zabarvení (na rozdíl od dalších vyjádření níže)
  • I will be 20. - Bude mi dvacet. - obecné informace o budoucnosti
  • (nevyjadřuje chystání se, neodvratitelnost ani možnost, pravděpodobnost...)
 • Vyjádření budoucnosti - další nejsou čisté budoucí časy, ale fráze, které budoucnost vyjadřují:
  • (to) be going to - chystat se
  • přítomný průběhový čas
  • způsobová slovesa

Čistá - obecná budoucnost

 • Slovíčko will je vlastně jenom částice, která označuje budoucí čas, ale nepřekládá se
 • Pozor, will znamená budoucnost, ale není budu, bude... (v češtině vyjádříte slovesem být, nebo slovesem v budoucnosti - budu plavat, nebo poplavu)
 • Podmět + will + sloveso konání
 • I + will + swim. = Já poplavu. nebo Budu plavat.

Vyjádření budoucnosti - mluvení o budoucnosti

 • (to) be going to - chystat se, mít v plánu, být neodvratitelný
  • Vyjadřuje plán něco udělat tak, jako v ČJ
  • Chystám se letět do USA. - I am going to fly to the US.
  • Polička (určitě, neodvratitelně) spadne. - The shelf is going to fall.
 • přítomný průběhový čas - stejně jako v ČJ - budoucnost je naprosto jistá, natolik, že ji mohu popsat přítomným časem. Stejně jako v ČJ - Zítra jdu do kina, vím co dávají, mám lístky a je to jisté.
  • Zítra letím do USA. - Tomorrow I am flying to the US.
 • způsobová slovesa - can, may, must a deriváty
  • Obdobně jako v ČJ:
   • Možná přijdu. - I may come.
   • On může zítra přijít. - He can come tomorrow.
   • Ona musí přijít zítra. - She must come tomorrow.

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: