Can, may, must - způsobová slovesa

Způsobová slovesa - modální slovesa - can, may, must

 • Způsobová slovesa (can, may, must), nebo modální slovesa, jsou slovesa, která nám říkají, jak se situace děje - tedy jakým způsobem (proto způsobová), v jakém módu (modální)
 • Máme tři modální slovesa s dalšími tvary pro zápor a opačný význam
  • can - moci, uměti
  • may - smět
  • must - muset

Obecná pravidla pro používání modálních/způsobových sloves

Způsobová slovesa (can, may, must) mají jiná pravidla než běžná slovesa:

 • Nemají infinitiv - nepoužíváme s nimi (to), tedy jít = (to) go, muset = must, moci = can....
 • Vždy mají stejný tvar - neliší se u 3. osoby jednotného čísla v přít. čase prostém
  • On hraje tenis. = He plays tennis. - na konci slovesa je -s
  • On musí hrát tenis. = He must play tennis. -s nepoužíváme u způsobových sloves
 • Zápor je nepravidlený, záporka not se dá zkrátit ke slovesu
 • V opisu způsobových sloves mění význam
 • Kromě slovesa can jsou pouze v přítomném čase, pro jiné časy viz opisy způsobových sloves
 • Can má tvar v minulém čase (could) ale ten znamená jak mohl, -a, -li... tak podmiňovací (mohl, -a, -li... by)

CAN - způsobové - modální - sloveso - moci, uměti

Can vyjadřuje jak význam moci něco udělat (mít to dovolené) tak i umět něco udělat (být schopen)

 • Kladná věta:
  • Umím hrát na piano. = I can play the piano. - umím hrát, neb jsem schopen
  • Mohu jít do kina. = I can go to the cinema. - mohu jít do kina, neb to mám dovoleno
 • Záporná věta - POZOR - cannot (záporku not píšeme dohromady s can), nebo can't
  • Neumím hrát na piano. = I cannot play the piano. - neumím hrát, neb nejsem schopen
  • Nemohu jít do kina. = I cannot go to the cinema. - nemohu jít do kina, neb to nemám dovoleno
 • Otázka:
  • Umím hrát na piano? = Can I play the piano?
  • Mohu jít do kina? = Can I go to the cinema?

MAY - způsobové - modální - sloveso - smět

May vyjadřuje význam smět něco udělat (mít to povolené)

 • Kladná věta:
  • Smím hrát na piano. = I may play the piano. - smím hrát, neb mi to bylo povoleno
 • Záporná věta:
 • Otázka:
  • Smím hrát na piano? = May I play the piano? - smím hrát?

MUST - způsobové - modální - sloveso - muset

Must vyjadřuje význam muset něco udělat

 • Kladná věta:
  • Musím hrát na piano. = I must play the piano.
 • Záporná věta - POZOR - nemusím = I need not:
  • Nemusím hrát na piano. = I needn't play the piano.
 • Otázka:
  • Musím hrát na piano? = Must I play the piano?
 • Opak:
  • Nesmím hrát na piano. = I must not play the piano.

Zvláštnosti, poznámky, chytáky, atd.

 • Pozor na podobnost mezi smět (mít dovoleno) a nesmět (nemít dovoleno - may not) nebo nesmět (mít zakázáno - must not - zákaz)
  • Vždy se snažte pochopit, zda situace není dovolena, nebo je výslovně zakázána
  • Zákaz a rozkaz je vždy MUST
   • Musím. = I must.
   • Nesmím. = I mustn't.
   • Nesmím (nemám dovoleno). I may not. - "není to, že smím a není to zároveň zákaz"
   • Nemusím. = I needn't. (opis)

Podobná anglická gramatika

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními:

Can, may, must - modální - způsobová slovesa