Prostý čas předpřítomný

Jak se tvoří předpřítomný čas prostý?

 • Jelikož předpřítomný čas v ČJ neexistuje, je třeba si ho vždy uvědomit, děje se/stává se od minulosti doteď
  • V češtině ale máme obdobnou formulaci
  • MÍT NĚCO UDĚLANÉ - např: Mám vyčištěné boty. (V minulosti jsem si je vyčistil a teď je mám čisté. Dokud je budu mít vyčištěné, jedná se o předpřítomný čas. Jakmile budou špinavé, nemohu říci Mám vyčištěné boty. a tudíž je již bude jednat o čas minulý).
  • Podmět + have (v 3. os.j.č. has) + sloveso v příčestí trpném (3. tvar slovesa)
  • I + have cleaned my shoes.
  • Já + mám vyčištěné mé boty.
 • Sedávám zde už rok. - obvykle, často, pravidelně - od minulosti dosud... = I have sat here for a year.
 • Sedává tam už rok. - obvykle, často, pravidelně - od minulosti dosud... = He has sat there for a year.
 • Předpřítomný čas prostý používáme pro děje, které se od minulosti dosud děly a dějí opakovaně, často, někdy a nebo klidně i jednou... ! "Už jsem ten film viděl." - I have seen the film.
 • Na časové ose je prostý čas předpřítomný vyjádřen body/kolečky - protože se (opakovaně, ukončeně) stával/stal dosud:
Předpřítomný čas prostý

Jak se tvoří zápor v předpřítomném čase prostém?

 • Zápor vytváříme obecně záporkou not k pomocnému slovesu, tedy zde ke slovesu have.
 • Pomocné sloveso have se používá pro tvorbu otázky a záporu. Při záporu se k němu váže záporka not.
  • Sloveso to have má dva různé tvary, (to) have a ve třetí osobě j.č. (on, ona, ono) has = he, she, it has.
 • Sedím (sedávám) tady už rok. - I have sat here for a year.
 • Nesedím (nesedávám) tady už rok. - I have not sat here for a year.
 • Nesedí (nesedává) tady už rok. - He has not sat here for a year.
  • tvar have not se dá zkrátit na haven't
  • tvar has not se dá zkrátit na hasn't

Jak se tvoří otázka v přítomném čase prostém?

 • Otázku vytváříme obecně otočením slovosledu Podmětu a Přísudku (pomocného slovesa have)
  • Sloveso to have má dva různé tvary, (to) have a ve třetí osobě j.č. (on, ona, ono) has = he, she, it has.
 • Sedím (sedávám) tady už rok. - I have sat here for a year.
 • Sedím (sedávám) tady už rok? - Have I sat here for a year? - všimněte si, že otáčíme pouze pomocné sloveso, ne celý Přísudek.

Zvláštnosti, poznámky, chytáky, atd.

 • Pozor, předpřítomný čas se používá i u dějů, které se nestaly - Neseděl jsem tu už rok. - od minulosti dosud
 • Při výuce se soustřeďte na jednotlivé časy, pokud se budete snažit naučit vše najednou, lehce se v tom ztratíte.
 • Vždy mějte po ruce přehled časů anglické gramatiky - jsou tam všechny časy ve všech formách. Podle sloupce a řádku vždy najdete vzor pro tvorbu potřebného času.

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: