Slovesa, která mohou tvořit otázky a zápory

Tvorba věty - Podmět a Přísudek

 • Když vytváříte větu v angličtině, musíte vyjádřit Podmět (KDO) a Přísudek (SLOVESO)
 • SLOVESO bude často v průběhovém nebo prostém čase
 • Některá slovesa nerozlišují průběhový ani prostý čas a sama tvoří
  • OZNAMOVACÍ VĚTU
   • I am... - Jsem...
   • I have got... - Mám...
   • I will be... - Budu...
   • I can come... - Mohu přijít...
  • TÁZACÍ VĚTU
   • Am I... - Jsem...?
   • Have I got...? - Mám...?
   • Will I be...? - Budu...?
   • Can I come...? - Mohu přijít...?
  • ZÁPORNOU VĚTU
   • I am not... - Nejsem...
   • I have not got... - Nemám...
   • I will not be... - Nebudu...
   • I cannot come... - Nemohu přijít...

Slovesa, která mohou vytvořit vlastní slovosled - oznamovací větu, otázku (otočením slovosledu), zápor (záporkou not)

 • Způsobová slovesa
  • MOCI - CAN
  • SMĚT - MAY
  • MUSET - MUST
  • NEMUSET - NEEDN'T
  • NESMĚT - MUSTN'T
 • Pomocná slovesa - ve významu pomocných sloves i samotných sloves významových
  • BÝT - TO BE
  • MÍT - TO HAVE
  • DĚLAT - TO DO - v omezené míře
 • Podmiňovací způsob
  • BY, BYCH... - WOULD
  • MĚL BY, MĚL BYCH... - SHOULD
  • MOHL BYCH, MOHL BY... - COULD
 • Další
  • Budoucí čas - WILL

Podobná anglická gramatika

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními:

Slovesa pro tvorbu otázek a záporů