Used to vs. to be used to

Sloveso to use - používat

 • Sloveso to use znamená používat, užívat, zneužívat a další - z nich vyplývají další významy a odvozeniny

Fráze used to - "bývávalo"

 • fráze used to se používá k vyjádření děje. který se (s jistou dávkou nostalgie) udál v (dávné) minulosti a v současnosti to tak již být nemusí
 • Frázi used to překládáme zpravidla -ával, -ávala,... tedy I used to sit here. - Zde jsem sedával.
 • Frázi used to předchází podmět - I used to...
 • Frázi used to následuje sloveso v infinitivu - I used to sit here.
 • Vše je v minulosti, proto i zápor bude I didn't use to sit here. - Nesedával jsem tady.

Fráze to be used to - být zvyklý

 • Fráze to be used to vlastně znamená být navyklý (komu, čemu - 3.pád)
 • Jelikož je součástí fráze sloveso to be, uzpůsobíme ho podmětu, např. I am used to her. - Jsem na ni zvyklý.
 • Tuto frázi následuje VŽDY "jméno":
  • podstatné jméno - Jsem zvyklý na pravidla. rules - pravidla
  • zájmeno - Jsem zvyklý na ni. her - ni, ji, jí,...
  • zpodstatnělé sloveso - Jsem zvyklý na pracování. working - pracování (podstatné jméno, resp. zpodstatnělé sloveso.

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: