Příslovce častosti - always, often, sometimes, rarely, seldom

Příslovce častosti - co to je?

 • Příslovce jsou slova jako obvykle, často, někdy, zřídkakdy - rozvíjí sloveso, proto (pří-slovce)Stojí a rozvíjí sloveso a říkají jak často se sloveso děje
 • Např.: často chodí do kina, někdy piji vodu atd.
 • Jedná se o častost, ne tedy: v sobotu jdu na výlet - to neříká jak často

Kde ve větě se příslovce častosti nachází?

 • V anglické větě je příslovce častosti vždy před významovým slovesem
  • Čas prostý - přítomný, minulý i budoucí:
   • I often play tennis. = Často hraji tenis.
   • We don't often go to pub. = Nechodíme často do hospody.
   • He seldom drank lemonade. = Málokdy pil limonádu.
   • We will sometimes complain. = Někdy si budeme stěžovat
 • Sloveso být:
  • She sometimes has bad mood. = Ona má někdy špatnou náladu.
 • Sloveso dělat:
  • He rarely does his homework in time. = Málokdy dělá svůj úkol včas.
 • POZOR - u slovesa BÝT JE TO OPAČNĚ !!! - příslovce častosti je za slovesem být
  • I am often at home. = Jsem často doma.
  • He is sometimes sad. = On je někdy smutný.

Podobná anglická gramatika

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními:

Příslovce častosti a místo ve větě