Průběhový čas přítomný

Jak se tvoří přítomný čas průběhový?

 • Podmět + sloveso být + sloveso činnosti s koncovkou -ing
 • Já + jsem + sedící ( = já sedím )
 • I am sitting.
 • Přítomný čas průběhový používáme pro děje, které nyní probíhají
 • Na časové ose je přítomný průběhový čas vyjádřený vlnovkou - protože probíhá:
Přítomný čas průběhový - anglická gramatika

Jak se tvoří zápor v přítomném čase průběhovém?

 • Zápor vytváříme obecně záporkou not ke slovesu, tedy zde ke slovesu být.
 • Nesedím. (Já nejsem sedící) = I am not sitting.
 • Další informace o slovese být v záporu.

Jak se tvoří otázka v přítomném čase průběhovém?

 • Otázky se obecně vytváří otočením slovosledu Podmětu a Přísudku
 • Tedy Sedím. (Já jsem sedící.) převedeme na Sedím? (Jsem já sedící?)
 • Jsem já sedící? - Am I sitting?

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: