Slovosled anglické věty - SVOMPT

Slovosled anglické věty - SVOMPT

  • Pořadí slov v anglické větě je pevně dané a nemůžeme ho měnit.
  • V normální oznamovací větě je první podmět a potom přísudek - sloveso.
  • Příslovečné určení místa a času lze umístit na začátek, nebo konec věty
  • V anglické větě musí být každý větný člen na správném místě, jelikož se nepoužívajá časování a sloňování jako v češtině. Angličan tak pozná, v jakém vztahu slova jsou.
  • Například:

Honza miluje Zuzanu. Honza loves Zuzana. (Kdo? Honza, Co? Miluje. Koho? Zuzanu.

Zuzanu miluje Honza. Honza loves Zuzana.

NE: - Zuzanu loves Honza. (Angličan by přeložil Zuzanu jako podmět)

  • Tedy vždy začínám: Kdo dělá co, (komu, pro koho...), jak, kde a kdy
  • Některé běžné vazby jsou vždy dohromady (např.: jít do školy, kde do školy se nedá na konec věty, ale zůstane ve vazbě jít do školy):

Chodí do školy rychle. - He goes to school quickly. NE: He quickly goes to school.

  • Výjimka: příslovce frekvence a míry jdou před významové sloveso. (On často chodí do školy. - He often goes to school.)
  • Výjimka: Někde něco je.... - Vždy There is/are...