Rozkazovací způsob

Rozkazovací způsob anglické gramatiky

 • V rozkazovacích větách nepoužíváme PODMĚT !!!
 • Rozkazovací způsob je vlastně velice jednoduchý, obvykle se tvoří slovesem (popř. záporem) rozkazovat lze následujícím osobám anglické gramatiky:
  • 2. osobě (ty, vy) v kladné větě
  • 2. osobě (ty, vy) v záporné větě
  • 1. osobě množného čísla (my)
  • 1. osobě množného čísla (my) v záporu

Rozkazovací způsob 2. osoby jedn. i mn. čísla - TY, VY

 • Například: Pojď sem. Pojďte sem. = Come here.
 • Rozkazovací způsob se tvoří použitím pouze slovesa (bez podmětu) v infinitivu bez to, tedy přijít = (to) come - bez podmětu a částice (to)
 • Přijď. = Come.
 • Přijďte. = Come.
  • tyto příklady vždy vyjdou nastejno, protože angličtina nerozlišuje mezi ty a vy (v angličtině netykají ani nevykají)

Rozkazovací způsob 2. osoby jedn. i mn. čísla - TY, VY v záporu

 • Například: Nechoď sem. Nechoďte sem. = Don't come here.
 • Rozkazovací způsob v záporu se tvoří použitím pouze infinitivu bez to v záporu (Do not = Don't)
 • Nechoď. = Don't come.
 • Nechoďte. = Don't come.
  • tyto příklady vždy vyjdou nastejno, protože angličtina nerozlišuje mezi ty a vy (v angličtině netykají ani nevykají)

Rozkazovací způsob 1. osoby jednotného čísla - MY

 • Například: Pojďme. = Let's go. (jít = go, let us = let's - dovolme si)
 • Rozkazovací způsob pro první osobu množného čísla (pojďme, dělejme, pišme...) je vlastně zvolací věta: Dovolme si jít!, Dovolme si dělat!, Dovolme si psát!
  • Pojďme! = Dovolme si jít! = Let us go. = Let's go.
  • Dělejme! = Dovolme si dělat! = Let us do. = Let's do.
  • Pišme! = Dovolme si psát! = Let us write. = Let's write.

Rozkazovací způsob 1. osoby jednotného čísla - MY v záporu

 • Například: Nechoďme. = Let's not go. (jít = go, let us not = let's not - nedovolme si)
 • Rozkazovací způsob v záporu pro první osobu množného čísla (nechoďme, nedělejme, nepišme...) je vlastně zvolací věta: Nedovolme si jít!, Nedovolme si dělat!, Nedovolme si psát!
  • Nechoďme! = Nedovolme si jít! = Let us not go. = Let's not go.
  • Nedělejme! = Nedovolme si dělat! = Let us do. = Let's not do.
  • Nepišme! = Nedovolme si psát! = Let us write. = Let's not write.

Zvláštnosti, poznámky, chytáky, atd.

 • V rozkazovacích větách nepoužíváme PODMĚT !!!
 • Rozkazovací způsob (resp. zvolací věty) lze použít pouze u první a druhé osoby - rozkazovat lze pouze na přímo, tedy tobě/vám nebo nám
 • 2. osoba jednotného i množného čísla (ty a vy) je v angličtině stejná, nerozlišují tykání a vykání
 • Rozkazujeme-li první osobě množného čísla (MY) použijeme Let's (not)
 • Rozkazujeme-li druhé osobě (TY, VY) použijeme sloveso v infinitivu bez (to)

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními:

Rozkazovací způsob anglické gramatiky