Tázací dovětky - že ano? - že ne?

Tázací dovětky - Question Tags

 • Tázací dovětky se používají v běžném hovoru k ujištění/potvrzení určitého tvrzení, např:
  • Ty jsi Honza, že ano?
  • Ona není doma, že ne?
 • Tzn. v češtině je tvoříme potvrzující otázkou: je-li věta kladná, dovětek český je také kladný.
 • A anglické gramatice se tázací dovětky dělají opačně, tvrzení zpochybňujeme.

Anglické tázací dovětky - English Question Tags

 • V AJ fungují tázací dovětky trochu jinak, na tvrzení se zeptáme opačným významem, tedy:
  • Ty jsi Honza, nejsi? - You are John, aren't you?
  • Ona není doma, je? - She is not at home, is she?
 • Pro tázací dovětky používáme slovesa, která sama mohou vytvářet otázky otočením slovosledu.

Jak se tázací dovětky vytváří?

 • Tázací dovětky se skládají vždy POUZE ze zájmena a slovesa k ladném, nebo záporném tvaru.
 • Vždy zkracujeme přísudek, pokud to jde.
 • Pokud máme větu kladnou, tázací dovětek bude záporná otázka.
 • Pokud máme větu zápornou, tázací dovětek bude kladná otázka.

Jaká slovesa mohou tvořit tázací dovětky?

 • Tázací dovětky mohou vytvářet pouze slovesa, která sama o sobě mohou vytvářet otázku otočením svého slovosledu:
  • Pomocná slovesa:
   • být = (to) be
   • mít = (to) have
   • dělat = (to) do
  • způsobová slovesa a deriváty:
   • moci, umět = can
   • smět, možná = may
   • muset = must
   • měl by, měla by, mělo by... = should
   • by, bych, byste ... = would
   • mohl by, mohl bych, mohli bychom... = could
   • nemuset = needn't

Příklady tázacích dovětků

 • Honza může přijít, že jo? - John can come, can't he?
 • Petra tu musí být, že jo? - Petra has to be here, hasn't she?
 • Jsme chytří, že jo? - We are clever, aren't we?
 • Mám auto, že jo? - I have got a car, haven't I?
 • Jsme chytrý, že jo? - I am clever, aren't I? (...., Am I not?)
 • Pepa má dítě, že jo? - Pepa has got a byby, hasn't he?

Podobná anglická gramatika

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními:

Tázací dovětky v anglické gramatice