Rozdíl mezi quiet a quite

Post date: Oct 11, 2012 8:43:41 AM

Také se Vám pletou slovíčka Quiet a Quite?

Zde Vám rozdíl vysvětlíme:

  • quiet [kwa:jɘt] - tichý, klidný
  • quite [kwait] - docela, poměrně

Příklady:

  • He is a quiet boy. - On je tichý chlapec
  • It is quite far. - Je to docela daleko.

quite quiet - docela tichý

Rozdíl mezi quiet a quite