Podmínkové věty - kondicionály

Podmínkové věty - kondicionály

Podmínkové věty se v angličtině chovají jinak než v českém jazyce. Vše se řídí základním pravidlem, že po IF(popř. when a dalších spojkách) NESMÍME použít formu budoucího času. V podmínkových větách mějte na zřeteli rozdíl ve významu IF (když ve smyslu pokud, jestliže) a WHEN (když v smyslu až).

Podmínkové věty dělíme na základní tři, někdy se přidává také nultá podmínka, která popisuje obecná fakta.

 • Nultá podmínka (obecná - není vlastně podmínkou) – pro věty typu „Když je hezky, jdeme se projít.“
  • Pro obecná fakta, která se dějí nezávisle na čase, „když mám čas, hraji tenis“
 • První podmínka (budoucí podmínka) – pro věty typu „Když bude hezky, projdeme se.“
  • Pro podmínku do budoucnosti – když se stane A, stane se B – „Když se nebudu učit, neudělám test.“ „Když bude prošet, nepůjdeme ven.“
 • Druhá podmínka (přítomná podmínka) pokud by se stalo A, stalo by se i B
  • Pro podmínku v přítomnosti – teď: „Kdybych měl čas, navštívil bych ho.“ „Kdyby pršelo, nešli bychom tam.“
 • Třetí podmínka (minulá podmínka) – co by se bývalo stalo, kdyby se bývalo...
  • Pro podmínku která se v minulosti nestala: „Kdybych se býval učil, býval bych prošel testem.“ Kdyby si býval vsadil, býval by vyhrál milion.“
Anglické podmínkové věty - English conditionals

POZOR!

 • Nepleťte si if a when, např.:
  • When you return from hospital, I will visit you. - Až se vrátíš z nemocnice, navštívím tě.
  • If you return from hospital, I will visit you. - Když (pokud!) se vrátíš z nemocnice, navštívím tě.
 • Věta hlavní a věta vedlejší se mohou libovolně prohodit, proto si dávejte pozor, jakou větou se začíná
 • "If I was" a "If I were" lze zaměnit, nelze pouze ve frázích typu: "If I were you,..."
 • V případě jakýchkoliv nejasností se podívejte do slovníku, nebo konzultujte s učitelem.