Sloveso BÝT - verb to BE

Sloveso BÝT - to BE

  • Sloveso být se používá v angličtině stejně jako v češtině a navíc k tomu se používá pro tvorbu jiných časů, například všech průběhových (I am sitting - Já sedím (jsem sedící) - přítomný průběhový čas), nebo v trpných rodech (It is made from wood - je to vyrobeno ze dřeva)
  • Sloveso být je tedy jak slovesem BÝT tak i tzv. pomocným slovesem pro tvorbu jiných časů, vidů, rodů

Záporná věta slovesa být - to be

  • Zápornou větu vytvoříme přidáním záporky not za sloveso, případně můžeme sloveso tzv. zkrátit
  • Zkrácené formy - jsou (krom osoby ) dvě možnosti - spojit podmět se slovesem nebo sloveso se záporkou:

Jak vytvořit otázku slovesa být - to be:

  • Otázku v angličtině vytváříme otočením slovosledu Podmět x Přísudek na Přísudek x Podmět
  • (Já) jsem. = I am. Jsem (já)? = Am I? (všimněte si, že v češtině nemusíme vyjadřovat podmět, v angličtině MUSÍME VŽDY podmět vyjádřit)

Poznámky a chytáky:

  • Nezapomeňte, že anglické - I je velké písmeno "i" vždycky, i uprostřed věty
  • V češtině nemusíme vyjadřovat podmět, v angličtině MUSÍME VŽDY podmět vyjádřit. V češtině je to odvoditelné ze slovesa byl=on, byla=ona, atd... U slovesa být je v angličtině několik forem (am, is, are) u dalších sloves se kromě 3. os.j.č. v prostém čase přítomném vůbec nemění.

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: