Členy anglické gramatiky

Členy anglické gramatiky

 • Členy jsou částice (slovíčka) THE, A (AN), které dáváme před podstatná jména, abychom tím vyjádřili, že se jedná o podstatná jména
 • Před každým podstatným jménem by člen měl být, pokud není pravidlo, aby tam nebyl
 • Členy mají každý jiné použití
  • a, an - ve významu neurčitého zájmena nějaký, tedy a table = nějaký stůl
  • the - ve významu ukazovacího zájmena ten, ta, to, tedy the table = ten stůl

Neurčitý člen A, AN

 • a [ə] - nějaký např. a dog - nějaký (doposud nespecifikovaný) pes
 • an [ən] - nějaký (před samohláskou) - tuto formu použijeme, následuje-li slovíčko začínající na (vyslovovanou) samohlásku, např. an apple [ən æpl] - nějaké jablko

Určitý člen THE

 • the [ð] - ten, ta, to např. the dog - ten (známý, specifikovaný) pes - už jsme o něm mluvili
 • the [ði:] - ten, ta, to (před samohláskou) - tuto formu použijeme, následuje-li slovíčko začínající na (vyslovovanou) samohlásku, např. the apple [ði: æpl] - to jablko (to, o kterém jsme už mluvili)

Zvláštnosti, poznámky, chytáky, atd.

 • Členy před podstatnými jmény být MUSÍ, pokud není výjimka, kterých je hodně:
  • nepočitatelná podstatná jména nemají neurčitý člen a, an
  • v množném čísle nepoužíváme neurčitý člen, můžeme použít some = nějaký
  • určité fráze jsou bez členu, např. go home = jít domů
  • pokud použijete přivlastňovací zájmeno, člen už nepoužijete, např. my dog = můj pes (není to ani ten pes, ani nějaký pes, je to můj pes)
  • další výjimky budete potkávat v průběhu studia anglické gramatiky, nebo se zeptejte v diskusi

Líbí se Vám tyto stránky? Podělte se s ostatními: