Časová souslednost a nepřímá řeč

Časová souslednost - nepřímá řeč - časové posuny

  • v AJ čas vyjadřujeme vždy relativně vůči osobě, o které hovoříme - tedy pokud Jana včera řekla "Jsem šťastná" ("I am happy") a hovořím o tom druhý den, řeknu: Ona řekla, že byla šťastná. (NE "je" šťastná, ale "byla" protože mluvíme o ději, který se stal v minulosti (nyní už šťastná být nemusí).
  • Tedy místo přítomného času použiji minulý (mluvím o minulosti). Podobný posun je i u dalších časů.

Přítomný čas

---> Minulý čas

I am happy.

---> He said (that) he was happy.

I play tennis.

---> He said (that) he played tennis.

I am playing tennis.

---> He said he was playing tennis.

Předpřítomný čas

---> Předminulý čas

I have seen the film.

---> He said he had seen the film.

Minulý čas

---> Předminulý čas

I played tennis.

---> He said he had played tennis.

Budoucí čas

---> Podmiňovací způsob

I will come.

---> He said he would come.

Chystat se (přítomný čas)

---> Chystat se (minulý čas)

I am going to come.

---> He said he was going to come.

Způsobová slovesa

---> Podmiňovací způsob

I can come.

---> He said he could come.

I am able to come.

---> He said he was able to come.

I may come.

---> He said he might come.

Podmiňovací způsob

---> Nemění se!

could, would, should, might

---> Nemění se! (není kam posouvat)

Příslovečná určení času, místa...

---> Relativně vůči osobě, místu

now (nyní)

---> then, at that moment (tehdy)

here (zde)

---> there (tam)

yesterday (včera)

---> the day before (den předtím)

---> the previous day (předchozí den)

tomorrow (zítra)

---> the following day (následující den)

this year (letos)

---> that year (ten rok)

last year (minulý rok)

---> the previous year (předchozí rok)

ago (před - do minulosti)

---> before (před - v minulosti)

since (od minulosti)

---> from (od - v minulosti)

Obecné pravdy

---> Obecné pravdy se nemění

The sky is blue.

---> He said the sky is blue.

Zvláštnosti, poznámky, chytáky, atd.

  • Obecné pravdy se nemění: Krávy jí trávu. = Cows eat grass. - toto je pravda nezávisle na čase, proto nedochází k časovému posunu, tedy: He said cows eat grass.

Život je těžký. = Life is hard. - obecné tvrzení - neměníme, tedy He said life is hard.

(život je obecně těžký, ať je prožíván kdykoliv)

Můj život je těžký. = My life is hard. - není obecné tvrzení, tedy He said his life was hard.

(jeho život byl těžký v tu dobu, kdy to říkal / kdy žil - v minulosti a ve vztahu k jeho životu, ne životu obecně)